Hur kan samarbetet mellan skolan och hemmet se ut?

Samarbete mellan hemmet, skolan och modersmålsläraren är en viktig förutsättning för den flerspråkiga utvecklingen. Omgivningen har också stor betydelse för att utveckla barnets alla språk. Kunskap, kreativitet och vilja till nya möten behövs!

Tänk på att:

  • All AKK som används i skolmiljön bör kunna användas tillsammans med modersmålet. Modersmålsläraren behöver tillgång till AKK-verktygen och kunskap om hur dessa används.
  • Grundläggande innehåll för modersmålstimmarna bör planeras tillsammans av pedagogen från elevens skola och modersmålsläraren. På det sättet kan aktuella teman i skolan förstärkas genom modersmålsundervisningen.
  • Föräldrarna vet mycket om barnens språkkunskaper i modersmålet. De bör tillfrågas om det och uppmuntras att bidra med viktiga frågor eller händelser i barnets liv som kan berika modersmålsundervisning.