Vad betyder det för ett barn att kunna flera språk?

Barn får en rikare värld när föräldrarna använder de språk de är bäst på! Detta gäller naturligtvis även barn med en kommunikativ funktionsnedsättning. Genom att använda alla sina språk tränar de dagligen på språklig uppmärksamhet och flexibilitet på samma sätt som alla flerspråkiga barn. De kan bygga betydelsefulla relationer till sina släktingar och få positiv uppmärksamhet för sin språkliga kompetens.