Varför AKK på modersmålet?

Alla barn har rätt till sitt modersmål. Modersmålet är den språkliga basen som varje barn lär sig, genom att lyssna och vara tillsammans med sina föräldrar och sin familj. AKK på modersmålet leder till språkutveckling på modersmålet. Språkutveckling på modersmålet leder i sin tur till språkutveckling på andraspråket.