Varför är det viktigt för familjen att använda modersmålet?

Föräldrarna upplever att de bekräftas i sin förmåga att utveckla barnets identitet och ge det ett språk. Ett levande modersmål leder till att familjen använder sin egen förförståelse i integrationsprocessen. På det sättet blir familjens språkliga kompetens och erfarenhet efterfrågad och uppvärderad i samhället, vilket i sin tur också stärker självförtroendet hos familjemedlemmarna.