Hur används AKK på modersmålet?

AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation)är en metod som används för att stödja kommunikation mellan människor när det talade språket av olika anledningar inte räcker till. För att underlätta personens kommunikation och delaktighet i alla situationer används tecken, olika bildsystem eller tekniska hjälpmedel. AKK kan behövas under en kort period eller vara ett stöd livet igenom. För personer med annat modersmål än svenska finns det möjlighet att använda alla AKK-verktyg tillsammans med modersmålet. För att använda TAKK (tecken som AKK) används tecken från det svenska teckenspråket för att stödja och komplettera det som sägs på svenska. Det samma görs för att använda TAKK på modersmålet men skillnaden är att de svenska tecknen används för att stödja och komplettera personens modersmål. Bildkommunikation används tillsammans med det språket som behövs. Kommunikationskartor, schema, ritprat eller sociala berättelser kan anpassas genom att text som kompletterar bilderna kan skrivas på svenska, modersmålet eller båda språken.