Waa maxay sababta AKK ee afka hooyo?

Dhamaan caruurta xaq bay uleeyiihin afkooda hooyo. Afka hooyo aya ah saldhiga luqada taaso caruur walba ay barato. Ayagoo dhageesanay ama la joogo waalidkooda iyo qoyskooda. AKK afka hooyo waxay kuu horseedaa horumar luqad ee afka hooyo. Horumarka luqada ee afka hooyo waxay kuu horseedaas horumar luqad ee luqado kale.